Αφοι Γ. Σιάχου Ο.Ε.Ε.
Συνεργασία με τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας παραγωγής
και εμπορίας Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών
 
 alfaaee ALFA WOOD   BENDERS  DEDRON
 EGGER  ELTOP  INTERWOOD KEBE
 NOUSIAS PANAGIOTOPOULOS  RAVAGO REHAU 
  XYLEXPER XALKIS