Κ/Π ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΟΚΟΥΜΕ

Το εύκαπτο κόντρα πλακέ πεύκο είναι ένα πολύ ψιλό φύλλο με πολύ υψηλή ευλυγισία και ευκαμψία, κατάλληλο για κατασκευές που απαιτούν την παραμόρφωση του κόντρα πλακέ ,για την ανάγκη κάποιας κατασκευής.

Διατίθεται σε φύλλο διαστάσεων 244*122 και σε πάχος 2,5 χιλ.