ΠΕΥΚΗ ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ

Η μασιφ ξυλεία πεύκης ,είναι ξυλεία σουηδικής προέλευσης,απλάνιστη και μέτριας σκληρότητας.

Διατίθεται σε διάφορα πλάτη, πάχη και μήκη. Οι πιο συχνές διαστάσεις είναι :

πάχος:5cm πλάτος:12,5cm
πάχος:5cm πλάτος:15cm
πάχος:38cm πλάτος:15cm
πάχος:5cm πλάτος:20cm

πάχος:7,5cm πλάτος:12,5cm
πάχος:7,5cm πλάτος:15cm

Ταυλάκι πεύκης πάχος:2,5cm πλάτος:15cm

Οι χρήσεις τους είναι :

-Επιπλοποιία
-Διακοσμητικές κατασκευές
-Κασώματα πορτών
-Εξωτερικά παράθυρα