ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας δύναται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στους πελάτες της.

  • Παράδοση όλων των προιόντων στον χώρο που θα υποδείξει ο πελάτης, με δικά της μεταφορικά μέσα.
  • Τοποθέτηση των προιόντων σε πολυκατοικίες μέχρι τον 6ο όροφο με δικά της γερανοφόρα οχήματα.
  • Μέγιστη Αξιοποίηση κοπής επιφανειών τύπου Μελαμίνης, MDF, OSB, Novopan, Panels, με χρήση εξιδεικευμένου προγράμματος Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  • Αξιολόγηση των αναγκών του πελάτη προτείνοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την περιπτωσή του.
  • Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτικές κάρτες.